Under hösten installerade Catena en ny värmeanläggning i fastigheten Backa 23:2 i Göteborg. Den nya värmeanläggningen består av två värmepumpar som hämtar energi från uteluften. Värmepumparna är placerade på yttertaket ovan teknikrummet och levererar energi till värmesystemet samt tappvarmvattnet. De är dimensionerade för att klara cirka 95 procent av energibehovet i fastigheten. Som komplement till värmepumparna har vi även installerat en elpanna.

  • Graph Down
    4070 kg CO2-besparing, ton/år
  • Solceller
    110 000 kWh per år i energibesparingen

Värmeanläggningen kommer att producera resterande cirka 5 procent av värmebehovet. Den totala energibesparingen för uppvärmningen beräknas uppgå till 110 000 kWh per år. Omräknat med den svenska elmixens emissionsfaktor 0,037 kg CO2e/kWh, innebär det en besparing om 4 070 kg CO2e/år. Under 2022 fortsätter vi med vårt arbete att även undersöka möjligheter med att effektivisera driften av ventilationen i fastigheten.

Fler case