Historisk kontantutdelning

Catenas utdelning till aktieägarna ska långsiktigt uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet, reducerat med schablonberäknad skatt. 

Historisk kontantutdelning

År  Kr per aktie 
2023 Föreslagen utdelning 8,50 
2022 8,26
2021 8,00
2020 7,50
2019 6,50
2018 5,75 
2017 4,50
2016 3,00
2015           3,00
2014 2,00
2013 1,00
2012 2,00
2011 6,00, ordinarie utdelning, samt en extra utdelning om 53:00.
2010 5,75
2009 5,25
2008 5,25
2007 5,00