Vi har morgondagens bästa logistiklägen

Catena har idag en attraktiv projektportfölj, i egen räkning eller i form av byggrätter och optioner. Med vår markreserv investerar vi aktivt i utvecklingen av nya logistiklägen och skapar unika möjligheter som kan aktiveras när tiden är rätt och rätt kund finns på plats.

I de långa tidsperspektiven är marktillgången helt central. En strukturerad process och löpande dialoger med lokala aktörer, samarbetspartners och kommuner gör att Catenas potentiella landbank idag omfattar mer än 5 miljoner kvm.Jörgen Eriksson, VD Catena

Markanvändning

Att ta mark i anspråk innebär ett stort ansvar. Läs mer om hur Catena arbetar för att marken ska användas på ett bra sätt.