Logistikposition Ramlösa

Catenas ambition för nya Logistikposition Ramlösa i Helsingborg är att området ska utvecklas hållbart, användas effektivt och utformas estetiskt tilltalande. Att skapa attraktiva arbetsplatser och ett område som uppskattas av besökare är centralt.

Byggnation av tre anläggningar har inletts

De nya anläggningarna uppförs av Catena på fastigheterna Vevaxeln 1 och Vipparmen 1. Catena och Nowaste Logistics tilldelades markanvisning 2021 för fastigheterna efter en markanvisningstävling på initiativ av Helsingborgs stad. En avsiktsförklaring har skrivits med hyresgästen Nowaste Logistics om att förhyra samtliga ytor.

Pressmeddelande 2023-06-13.

Vi sätter standarden för framtidens logistikfastigheter

De tre anläggningarna som vi uppför på området omfattar en höglagerdel. Den kommer att nå en hög standard vad gäller hållbara lösningar och vårt mål är att miljöcertifiera den enligt BREEAM Excellent. Catena arbetar med certifieringar som ett verktyg för att säkerställa robusta och resilienta byggnader.

Projektet är det första i Sverige som registrerats enligt BREEAMS nya manual i v.6.0 som linjerar med EU:s taxonomiförordning för nyproduktion. Byggnaderna kommer rymma innovativa lösningar för vattenbesparing och energi – där en större solcellutbyggnad i kombination med batterilagring utgör en viktig del. Målet är även att öka andelen återbrukat för att minska den negativa klimatpåverkan som sker vid nybyggnation. Vi vill också bevara och gynna den biologiska mångfalden i området i så hög grad som möjligt med genomtänkta grönytor.

Fakta

Tomtyta: 154 000 kvm
Område: Logistikposition Ramlösa
Kommun: Helsingborg
Status: Detaljplan klar

Perfekt läge

Helsingborgsregionen är sedan länge ett erkänt logistikläge med utmärkta transportförbindelser och närhet till befolkningscentra i Öresund och Europa – det aktuella markområdet omfattar cirka 154 000 kvm invid E6, i höjd med Ramlösa i Helsingborg och betecknas som ett av de bästa lägena i regionen.

Vi växer vidare med Nowaste Logistics 

Nowaste Logistics är ett av branschens mest progressiva och snabbväxande logistikbolag med fokus på hanteringsintensiv logistik och med kärnkompetens inom automation, IT och ledarskap.

Inte långt från Logistikposition Ramlösa ligger Catenas Logistikposition Tostarp där Nowaste Logistics är största hyresgäst. I april 2023 stod det klart att Catena även uppför en ny logistikanläggning för Nowaste Logistics i Jönköping. 

Är du intresserad av att etablera dig i här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter i regionen.