Sedan våren 2021 har Catena en investment grade rating från kreditratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR).

Läs pressmeddelande från 2021-05-03.

Ratingbolag: Nordic Credit Rating
Rating: BBB-, stabila utsikter
Rapport: Nordic Credit Rating, Maj 2021