Fitch Ratings

Våren 2023 publicerades Catenas investment grade rating från kreditratinginstitutet Fitch Ratings. Under våren 2024 bekräftade Fitch Ratings Catenas kreditbetyg BBB- med stabila utsikter.

Ratingbolag: Fitch Ratings
Rating: BBB-, stabila utsikter
Rapport: Fitch Ratings, April 2024


Pressmeddelanden

2024-04-26 Fitch bekräftar Catenas kreditbetyg BBB- med stabila utsikter

2023-05-25 Fitch Ratings publicerar Catenas långsiktiga kreditbetyg BBB- med stabila utsikter

Nordic Credit Rating

Våren 2021 publicerades Catenas investment grade rating från kreditratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR). 2023 bekräftades kreditbetyget BBB- och utsikterna justerades från stabila till positiva. Under våren 2024 uppgraderades kreditbetyget från BBB- till BBB, stabila utsikter.

Ratingbolag: Nordic Credit Rating
Rating: BBB, stabila utsikter
Rapport: Nordic Credit Rating, Maj 2024


Pressmeddelanden

2024-05-15 Catena uppgraderas till ”BBB” av Nordic Credit Rating 

2023-05-12 NCR bekräftar Catenas kreditbetyg BBB- och justerar utsikterna från stabila till positiva

2021-05-03 Catena erhåller kreditbetyget BBB- från Nordic Credit Rating