Fitch Ratings

Våren 2023 publicerades Catenas investment grade rating från kreditratinginstitutet Fitch Ratings. 

Ratingbolag: Fitch Ratings
Rating: BBB-, stabila utsikter
Rapport: Fitch Ratings, Maj 2023


Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2023-05-25.

Nordic Credit Rating

Våren 2021 publicerades Catenas investment grade rating från kreditratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR). Under våren 2023 bekräftade NCR Catenas kreditbetyg BBB- och justerade utsikterna från stabila till positiva.

Ratingbolag: Nordic Credit Rating
Rating: BBB-, positiva utsikter
Rapport: Nordic Credit Rating, Maj 2023


Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2021-05-03.
Pressmeddelande 2023-05-12.