Catena uppgraderas till ”BBB” av Nordic Credit Rating

Nordic Credit Rating (NCR) har uppgraderat Catenas långsiktiga kreditbetyg till BBB från BBB-. Utsikterna är stabila.

2024-05-15 klockan 14.00

Det nya kreditbetyget reflekterar Catenas starka position som ett av Sveriges största logistikfastighetsbolag samt Catenas gradvisa förflyttning vad gäller finansiell kapacitet under de senaste åren.

- Vi är glada att NCR beslutar att höja Catenas kreditbetyg. Vårt målinriktade arbete har stärkt bolaget både operativt och finansiellt vilket betyget bekräftar. Det ger oss möjlighet att vara handlingskraftiga för fortsatt expansion, kommenterar David Silvesjö, Finanschef på Catena.

För ytterligare information, vänligen kontakta
David Silvesjö, Chief Treasury Officer, Tel. + 46 730-70 22 22, david.silvesjo@catena.se
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.