Catena är ett spännande och ansvarstagande företag som strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för engagerade och kompetenta medarbetare, såväl nya som befintliga. 

God arbetsmiljö

En ansvarsfull bolagsstyrning skapar förtroende. Alla våra affärsbeslut ska vara försvarbara ur både ett ekonomiskt och etiskt perspektiv. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller policys har vi inrättat en visselblåsartjänst

För att fortsätta utvecklas som arbetsplats mäter vi löpande hur vi upplevs som arbetsgivare. Vi arbetar med hälsa på arbetsplatsen, jämlikhet, löpande kompetensutveckling och vår starka värdegrund.

Vi strävar efter mångfald och jämn köns- och åldersfördelning. Vi ser det som en förutsättning för att kunna vara effektiva och professionella över tid, men också för att fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare. Vi har mer att göra, men har exempelvis nått 50 procent kvinnor i vår företagsledning och 43 procent kvinnor i vår styrelse

Kompetensutveckling

Catena arbetar aktivt med utbildning och kompetensutveckling för våra medarbetare. Syftet är både att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare känner att de utvecklas i sitt arbete och att vi fortsätter att utvecklas som bolag.