Utvecklande arbetsuppgifter i en effektiv och värdestyrd organisation

På Catena bygger du och utvecklar vårt framtida samhälle. Ditt arbete möjliggör hållbar logistik och hjälper våra kunder att tänka smartare kring lägen och varuflöden. Vi är en liten och effektiv organisation med individer som bär på stor erfarenhet och kompetens. Genom att arbeta nära tillsammans når vi våra mål, arbetar effektivt och får full utväxling på våra kunskaper.

För att förstå behoven hos kunder och skapa affärer är det avgörande att vi kan attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare är därför en strategisk målsättning för Catena. 

Catenapersonal 0819 2

En av Sveriges Bästa Arbetsplatser

Catena är certifierade som Great Place to Work efter en grundlig undersökning av arbetsplatskulturen och utnämda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2023!

Vår gemensamma värdegrund

Positionen som ledande inom logistikfastigheter är till stor del ett resultat av kapaciteten som finns i hela organisationen och förmågan att finnas vid kundernas sida och utvecklas parallellt med dem. Utgångspunkten är alltid den gemensamma värdegrunden.

Vi överträffar förväntningar

I stort som smått är vi affärsmässiga och vi har kunskaper som matchar både dagens och morgondagens behov. Med det som utgångspunkt gör vi alltid det lilla extra och vågar vara innovativa.

Vi tar ansvar över tid

Såväl vår egen arbetsmiljö som samhället i stort påverkas av hur vi agerar och av de beslut vi fattar. Det vi levererar måste vara hållbart över tid – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Vi är engagerade

Vi arbetar nära våra kunder och varandra och vi brinner för det vi gör. På Catena tror vi på att ha kul på jobbet och vi är inte rädda för att glädjen ska smitta av sig – det bjuder vi gärna på!