Logistiklager är ofta belägna i anslutning till producentens anläggningar eller importörens hamn eller vid en för flera enheter gemensam samlingspunkt. Vanligtvis är logistiklagret också placerat i anslutning till en terminal.

Vad händer egentligen i ett logistiklager?

I ett logistiklager placeras varor i väntan på att bli sålda, lagret utgör en buffert mellan kund och leverantör oavsett om det gäller en konsumentvara eller en industriell insatsvara. Därför är de också utrustade olika, från enkla pallställ till full automatisering med många gånger generiska system som passar för ett antal olika produkter. Verksamheten i ett logistiklager bedrivs vanligen av en eller några få hyresgäster som kan vara en producent, grossist, importör eller
en tredjepartsoperatör.

Martin & Servera, Oriola och Boozt är exempel på företag som är verksamma i Catenas logistiklager.

Framtidssäkrade logistiklager

Vår ambition är nettonoll växthusgasutsläpp till 2030, vilket bland annat ställer krav på byggprocessen när ett nytt logistiklager ska uppföras. Vi arbetar också för att 100 procent av Catenas uthyrningsbara ytor ska vara miljöcertifierade och att hela beståndet ska vara nettopositivt gällande biodiversitet.

Vill veta mer om våra olika typer av fastigheter?

Vår specialicerade inriktning på logistikfastigheter gör att vi bygger en ovärderlig kompetens och kan ta ett brett och långsiktigt ansvar som spänner från nyproduktion till en kundnära, daglig, förvaltning. Välkommen att kontakta oss.