Vår specialiserade inriktning på logistikfastigheter kan tyckas smal men verkligheten är en annan. Våra hyresgäster har vitt skilda behov och varor och gods måste hanteras på olika sätt beroende på var i det logistiska nätverket de befinner sig. 

Olika typer av anläggningar – alla lika viktiga 

Catena erbjuder olika slags lager- och logistikanläggningar som med sina olika funktioner samspelar i det komplexa logistiska nätverket och tillsammans optimerar de flöden som gör att vårt samhälle fungerar. Beroende på uppgift ställs olika krav på fastigheten.

En eller flera funktioner?

En omnianläggning är en hybrid mellan exempelvis en terminal och ett logistiklager. Då har den terminalens utmärkande många portar och de ytor som behövs för att ta emot och leverera ut inkommande gods samma dag. Men har också, i utvalda delar, den höjd som är utmärkande för ett logistiklager, och som krävs för att kostnadseffektivt kunna lagerhålla gods även över en längre tid.

En omnianläggning eller ett omnilager kan kombineras och innefatta i stort vilken kombination av logistikfunktioner som krävs beroende på läge och yta.