Vill du arbeta med logistikfastigheter?

Catena möjliggör hållbar logistik och vi hjälper våra kunder att tänka smartare kring varuflöden. Vi är dessutom stolta att vara utnämnt till ett Great Place to Work efter en grundlig medarbetarundersökning.

Läs mer

Catena Malmö 2022 13555 B

Catena i siffror

  • Fastigheter
    140 Fastigheter
  • Gubbe
    96,2% Ekonomisk uthyrningsgrad
  • Solceller
    41% Miljöcertifierad yta, % av total yta
2021 T2
Vi har ett evighetsperspektiv både när det gäller våra fastigheter och våra hyresgästrelationer. Framtiden formar vi tillsammans med våra kunder.
Jörgen Eriksson, VD Catena

Innanför väggarna på en logistikanläggning!