Här finner du länkar för uppgifter om Catenas register över personer med insynsställning.

Finansinspektionen upprätthåller ett offentligt register över personer med insynsställning anställda i företag noterade på NASDAQ Stockholm.

Länk till Catenas register.