Hållbar logistik i fokus

Catena tar sig an alla områden där bolaget kan agera mer hållbart på ett systematiskt sätt – oavsett om det handlar om fastigheterna, samhället eller rollen som arbetsgivare. Vårt hållbarhetsarbete har tre huvudsakliga fokusområden: samhällsutveckling och framtid, hållbara fastigheter samt ansvarsfullt företagande. Med genomtänkta strategier och ett långsiktigt förhållningssätt gynnas både ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.

Catenas hållbarhetsarbete ligger inom ramen för Agenda 2030 och som medlem i FN:s Global Compact jobbar vi aktivt för att bidra till de globala hållbarhetsmålen.

Ambitiösa hållbarhetsmål

Den 28 september 2021 offentliggjorde Catena uppdaterade hållbarhetsmål.

Bjorrodliseberg 077

Vårt hållbarhetsarbete

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår senaste hållbarhetsrapport.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport 2023


Genom att utveckla mer hållbara lösningar vill Catena påverka både intressenter och miljö positivt.

Våra kunder och intressenter ska kunna känna sig trygga med det vi levererar

Utöver våra egna rutiner och policys arbetar Catena utifrån internationella ramverk och certifieringsprogram samt är medlem i olika organisationer. 

Läs mer

  • Hus
    39% Miljöcertifierad yta, % av total yta
  • Solceller
    12 199 kWp Toppeffekt solceller

Vill du prata hållbarhet med oss?

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar för att skapa miljöeffektiva hus och bidra till en hållbar samhällsutveckling med fler smarta logistiklösningar.