Lokaler på logistiskt drömläge

Mellan Södertälje och Nykvarn, endast 30 minuter från Stockholm, växer det nya logistiska navet Stockholm Syd fram – ett optimalt läge för att hantera huvudstadens varuflöden och för att säkerställa framtidens hållbara leveranser.

Närheten till hamn och flygplats och de exceptionellt korta transporttiderna inom hela Stockholmsregionen, gör läget extra gynnsamt för verksamheter med snabba leveranser eller matvarudistribution. Kortare sträckor innebär också mer hållbara leveranser och minskade kostnader.

Vi följer med dig på din resa

Idag finns vi på ett 150 000 kvm stort område – de närmsta åren är planerna att det kommer att växa till 450 000 kvm. Tillsammans med Catena finns möjligheter att etablera sig i nya logistiklokaler som är:

  • flexibla och skräddarsydda
  • hälsosamma och trivsamma arbetsplatser
  • hållbarhetscertifierade
  • anpassade för att kunna bidra till fungerande ekosystem genom åtgärder för biodiversitet
  • energieffektiva med en trygg och effektiv energiförsörjning
  • anpassade för elfordon med egen fiberkabel direkt till kopplingsstationen som ger säker och stabil nätdrift

Catena har högt ställda hållbarhetsmål och genom att ställa krav på hela vår verksamhet, både vad gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, så skapar vi även förutsättningar för att våra hyresgästers verksamheter ska kunna arbeta och växa så hållbart som möjligt.

Vi tar även ansvar över tid genom att vara en trygg och stabil hyresvärd. Efter byggperioden fortsätter vi att äga och förvalta våra fastigheter.

Front Broschyr Stlmsyd

Vill du veta mer om vad Catena erbjuder?

Läs mer i vår broschyr om Stockholm Syd.

Ladda ner

Område med mervärden

Hela Stockholm Syd ägs av Catena, andra privata aktörer och kommunerna Nykvarn och Södertälje. Tillsammans vill vi säkerställa nödvändiga funktioner som kan stötta ditt företag och dina medarbetare - som restauranger, hotell, handel, gym. Planer finns dessutom för ett truckstopp där transportörer inte bara kan fylla på bränsle eller ladda utan också vila, äta och duscha.

Till Stockholm Syd är det enkelt att pendla med valfritt transportmedel och allt som behövs för att klara vardagspusslet finns i närområdet.

Tomtyta: 450 000 kvm
Område: Stockholm Syd
Kommun: Nykvarn/Södertälje
Status: Detaljplanerat

Status detaljplan

Catena förvärvade 2018 marken på detta idealiska läge i anslutning till trafikplats Almnäs (pressmeddelande 2018-09-14). Detaljplanen vann laga kraft i mars 2021.

Många aktörer, många fördelar

Hyresgäster som redan är etablerade med verksamhet i området ser en rad fördelar med läget och möjligheterna här.

Närmast den mark som Catena utvecklar har redan Schenker, Budbee och PostNord verksamheter.

Efterfrågan är mycket stor på den här typen av logistikytor med närhet till storstadsregioner och viktiga transportleder. Diskussioner kring etableringar pågår, det är helt klart så att fler än vi ser fördelar med det här fantastiska läget

Henrik Lettesjö, affärsutvecklare på Catena

Firat med dunder och brak!

I samband med beviljat marklov har Catena påbörjat markarbeten och inlett grovterassering av området vid Stockholm Syd. Den 5 april 2022 firade vi att vi börjar förbereda för Catenas etableringar.

Samhällsutvecklingschef och näringslivschef i Nykvarns kommun David Schubert och Catenas VD Jörgen Eriksson talade vid festligheterna. Gästerna åt gott och fick även "live" bevittna hur sprängningsarbetet går till.

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.