Logistikposition Sunnanå

Öresundsregionen har ett betydande befolkningsunderlag och Malmö är en bärande del av Greater Copenhagen. Logistikposition Sunnanå har absolut bästa läget med direkt avfart från riksväg 11 och ytterligare 300 meter till avfarten ifrån E6/E20.

På området har Catena sedan 2016 uppfört cirka 80 000 kvm logistikyta till hyresgäster som Chefs CulinarSvensk CaterDS SmithLekiaScandinavian CosmeticsRechon Life SciencePadel CrewDHL Express samt DHL Supply ChainDen senast färdigställda fastigheten på området, vårt multihyresgästlager, är flexibelt över tid och går att anpassa för olika hyresgästers behov.

Vår vision

Catena fortsätter nu att utveckla Logistikposition Sunnanå utanför Malmö för fler som vill etablera sig på området. Nu erbjuder vi ytterligare 110 000 kvm mark på bästa skyltläge alldeles invid motorvägen där vi har en byggrätt och avser bygga ytterligare, effektiva och hållbara logistikanläggningar om cirka 55 000 kvm.

Vi kommer att miljöcertifiera anläggningarna och ambitionen är att skapa nära-nollenergibyggnader där man genom ett holistiskt synsätt tar hänsyn till alla delar av processen för att hitta lösningar som håller över tid.

Status detaljplan

Detaljplanen vann laga kraft under september 2020.

Pressmeddelande 2021-06-04

Tomtyta: 110 000 kvm
Område: Logistikposition Sunnanå
Kommun: Burlöv
Status: Detaljplan klar

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.