Vårt mål är att miljöcertifiera 100 procent av koncernens uthyrningsbara yta till år 2030. Vi är stolta över att redan ha nått 41 procent.

Byggnader som kvalitetssäkras av tredje part är ett sätt att säkerställa hög hållbarhetsprestanda och säkerställa tillförlitlighet för externa intressenter. Vårt miljöcertifieringsarbete är ett viktigt verktyg för att säkerställa att vi jobbar systematiskt med att öka hållbarhetsprestandan i våra fastigheter. Samtidigt ger det oss en metod för att systematiskt förbättra våra anläggningar över tid. På Catena arbetar vi i första hand med BREEAM In-Use för befintliga fastigheter och BREEAM-SE för nyproduktion.