Betydelsefulla vattenvårdsinitiativ längs Östersjökusten genomförs tack vare Catena

Med projektet Fyra åtgärder för mer Östersjöfisk är målet att bestånden av gädda, abborre och öring längs Östersjökusten förbättras. På köpet kommer en friskare kustmiljö med en rik biologisk mångfald och trevligare utemiljöer. Penningbyån och Bergshamraån samt Koholma och Sänsjö våtmarker i Norrtälje kommun berörs och projektet drivs av Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. För Catena är samarbeten med andra bolag, intresseorganisationer och föreningar en viktig framgångsfaktor för hållbarhetsarbetet. Förutom att bidra till bättre vattenmiljöer är Catenas ambition att ta med sig viktiga kunskaper om vattenvård – kunskaper som kan komma till nytta både i anslutning till befintliga fastigheter i samband med Catenas nybyggnationer.

Det aktuella projektet har sedan tidigare beviljats statligt stöd med stöd av förordningen för vattenvårdsprojekt (LOVA-förordningen) men den statliga delen av finansieringen får inte överstiga 80 procent av de totala kostnaderna. Genom Catenas finansiella stöttning kunde projektet sättas i gång.

Vi är mycket glada för att Catena vill bidra till Sportfiskarnas arbete med att hjälpa ostkustens fiskebestånd och kustens ekologi. Med en stark medfinansiär som Catena i ryggen kan vi på Sportfiskarna i ännu ett projekt nu lägga allt fokus på att få till stånd konkret vattenvård med siktet inställt på mer fisk i friska vatten.

Nils Ljunggren, chef för Sportfiskarnas Region Mitt