Catena möjliggör betydelsefulla vattenvårdsinitiativ längs Östersjökusten

Med projektet Fyra åtgärder för mer Östersjöfisk är vårt mål att förbättra bestånden av gädda, abborre och öring längs Östersjökusten samtidigt som vi främjar en hälsosammare kustmiljö med rik biologisk mångfald och trivsamma utomhusmiljöer. Projektet fokuserar på Penningbyån och Bergshamraån samt Koholma och Sänsjö våtmarker i Norrtälje kommun och drivs av Sportfiskarna och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Samarbeten med andra bolag, intresseorganisationer och föreningar är en central framgångsfaktor inom vårt hållbarhetsarbete. Utöver att bidra till förbättrade vattenmiljöer är vår ambition att ta med oss värdefull kunskap om vattenvård – som kan komma till nytta både i samband med våra befintliga fastigheter och våra nybyggnationer.

Som ägare och förvaltare av logistikfastigheter är de vattentillgångar som finns i närheten av våra fastigheter en viktig angelägenhet. Vi har ambitiösa hållbarhetsmål och genom att stötta och arbeta tillsammans med Sportfiskarna i detta projekt kan vi lära oss mer för att på bästa sätt utveckla vårt eget arbete kopplat till vattenvård och biodiversitet

Amanda Thynell, Hållbarhetschef på Catena

 

 

Det aktuella projektet har sedan tidigare beviljats statligt stöd enligt förordningen för vattenvårdsprojekt (LOVA-förordningen) men den statliga delen av finansieringen får inte överstiga 80 procent av de totala kostnaderna. Genom Catenas finansiella stöttning kunde projektet sättas i gång.

Vi är mycket glada för att Catena vill bidra till Sportfiskarnas arbete med att hjälpa ostkustens fiskebestånd och kustens ekologi. Med en stark medfinansiär som Catena i ryggen kan vi på Sportfiskarna i ännu ett projekt nu lägga allt fokus på att få till stånd konkret vattenvård med siktet inställt på mer fisk i friska vatten.

Nils Ljunggren, chef för Sportfiskarnas Region Mitt