Bolagsstyrning

En ansvarsfull bolagsstyrning skapar förtroende. Alla affärsbeslut i Catena ska vara försvarbara ur ekonomiskt och etiskt perspektiv. Genom öppenhet och tillgänglighet ger vi våra aktieägare och andra intressenter insikt i beslutsvägar, ansvar, befogenheter och kontrollsystem. Den information som vi tillhandahåller ska vara korrekt, tillförlitlig och aktuell.

Koden

Catena AB tillämpar sedan den 1 juli 2008 den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”). Koden innehåller en rad regler och riktlinjer som i många fall går längre än vad aktiebolagslagen föreskriver. Ett företag som förbinder sig att tillämpa Koden, i likhet med Catena AB, kan avvika från enskilda regler, men avvikelsen måste förklaras enligt principen ”följ eller förklara”.