Catena har uppfört en ny logistikanläggning om cirka 38 000 kvm på fastigheten Morgongåva 15:33 i Företagsparken Morgongåva, som ligger cirka 40 kilometer väster om Uppsala. Vi har tecknat ett 12-årigt hyresavtal med Babyland som avser att hantera sina e-handelsleveranser i anläggningen. Den nya logistikanläggningen miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med strikta krav på energi, inomhusmiljö och materialval – på taket har vi installerat solceller. 

I samma område finns flera aktörer, bland annat e-handelsapoteket Apotea som har sin verksamhet i Catenas befintliga anläggning Snesholm 1:16.

Fakta

Område: Morgongåva Företagspark
Kommun: Heby kommun
Kommunikationer: Riksväg 72
Status: Färdigställt

Jagerjobb

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området och regionen.