Catena samverkar på olika sätt för att utveckla branschen och vårt eget erbjudande. Genom att bidra i större sammanhang där flera aktörer med olika perspektiv och kompetens arbetar tillsammans kan vi nå resultat med än större effekt och genomslag.

Det genererar mervärden både för oss och för våra kunder.