För oss är det viktigt att vara en riktigt bra arbetsplats som alla medarbetare känner sig stolta över att tillhöra och vara en del av. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och helt avgörande för verksamhetens fortsatta utveckling. Vi vill ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas och växa och vi är övertygade om att när våra medarbetare trivs kommer det både den enskilde medarbetaren och Catena till nytta.

Under 2021 inledde Catena ett samarbete med Great Place to Work – ett amerikanskt bolag som årligen genomför världens största arbetsplatsstudie. Alla medarbetare delar årligen med sig av sin bild av hur de upplever sin arbetsplats och kulturen. Vårt mål är att vara certifierade som ett ”Great Place to Work” och därmed få bevis på att våra medarbetare upplever Catena som en utmärkt arbetsplats. 

Catena – en av Sveriges bästa arbetsplatser

Förutom certifieringen tog Catena under 2023 plats på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. Resultatet bygger på den undersökning som utförs av Great Place to Work.

Utmärkelsen är ett kvitto men ingen garanti, vi fortsätter arbetet med att utveckla vår arbetsplats och varje dag stötta den positiva kultur och det stora engagemang som finns här.Malin Nissen, HR-chef på Catena