Catena bevakar omvärlden och de trender som långsiktigt påverkar framtidens logistik och logistikfastigheter. Tillsammans med kontinuerliga analyser av hur gods och varor rör sig i Skandinavien och djup kunskap inom logistik och handel ger det oss en kunskapsledande roll och kunderna en ständigt proaktiv partner. Insikterna utvecklar också synen på själva fastigheten och hur den ska fungera i framtiden.

Hållbarhet är en bärande del i vårt erbjudande

Catena arbetar på många fronter med hållbarhetsfrågor. När vi bygger nytt och renoverar är en viktig parameter energioptimering med exempelvis solceller eller energiträd som absorberar förnyelsebar energi ur atmosfären. Att använda rätta, hållbara material och att certifiera byggnaderna är ett annat fokus – här innefattas också hållbara arbetsplatser så att logistikarbete ska vara fortsatt attraktivt. Att ta ansvar över tid innebär också att säkerställa att fastigheterna är rustade för framtida klimatförändringar.

En av de mer påtagliga förändringarna de närmaste åren är transporternas miljöpåverkan när fossila bränslen växlas till förnybara. Utvecklingen av transportfordon som inte drivs av diesel eller bensin är långt gången och optimala möjligheter till tankning eller laddning kommer bli en naturlig del av byggprocess och leverans. Tillsammans med den ökande digitaliseringen av transportsektorn, som gynnar både hållbarhet och säkerhet skapas förutsättningar att erbjuda smarta lösningar som gör stor skillnad för både transportörer och hyresgäster.

Nytänk för att öka yteffektiviteten

Behovet av olika typer av logistiklägen ökar i takt med ehandelns fortsatta tillväxt, där leveranser mäts i kolli och artiklar snarare än pallar. Viktiga logistiknoder kommer att fortsätta vara viktiga men fler citynära lösningar kommer att efterfrågas i takt med att hyresgäster löser den sista milen av leveransen i stadsmiljö med mer hållbara transporter som cykel eller minifordon.

Catena har idag en fördel gentemot konkurrenter med sitt branschledande nätverk av logistikanläggningar och sin betydande markreserv men de växande behoven av citynära lägen och mark i storstadsregioner kräver ytterligare nytänk.

Multihyresgästlager, där flera logistikföretag samsas om utrymme, kommer att bli fler. Äldre fastigheter kan ändra funktion helt eller göra plats för nya, bättre anpassade anläggningar. I stadskärnor kan logistikfastigheter i ökad utsträckning byggas på höjden och de ytorna kan nyttjas bättre. Idag använder vi främst taken för solcellsanläggningar men stora tak och fasadytor kan få avgörande betydelse också för ökad biologisk mångfald, matproduktion eller framtida möjligheter till koldioxidavskiljning.

Samarbete och partnerskap en viktig väg framåt

En viktig del av vårt projektutvecklingsarbete är att kunna förutse hyresgästernas behov. Med lång erfarenhet av allt som rör kundanpassning av logistikanläggningar agerar vi samtalspartner och facilitator för samverkan mellan olika kompetenser inom logistik. På det sättet kan vi nå den bästa lösningen för kunden.

Automationslösningar finns i många anläggningar och när robotplockning eller automatiserade transporter inom fastigheten blir vanligare kan vi bistå tack vare nära samarbeten och upparbetade relationer. En växande trend är hyresgästers önskan att fastigheten är anpassad från start – en optimerad och färdigutrustad anläggning med kundnära förvaltning, allt förpackat i ett hyresavtal. I vårt erbjudande kan den typen av avtal även innefatta finansiering av bredare tekniska eller logistiska lösningar.