Jönköpingsregionen har sedan lång tid en stark ställning som ett optimalt logistikläge med goda förutsättningar att möjliggöra dagen-efter-leveranser till hela Norden. Fastigheten Stigamo 1:49 förvärvades av Catena i mars 2023. 

Catena uppför en ny logistikanläggning i Jönköping

Den nya anläggningen blir cirka 33 000 kvm stor och en del utgörs av ett höglager som är 30 meter högt. Catena har tecknat ett nioårigt hyresavtal med tredjepartslogistikbolaget Nowaste Logsitics i den nya anläggningen med en option att hyra resterande yta. I anläggningen kommer Nowaste Logistics hantera godsflöden för Granngården, ett ledande detaljhandelsföretag inom bland annat trädgård och lantbruk.

För den nya anläggningen, som certifieras enligt BREEAM Excellent, ställs höga krav på hållbarhet. Ambitionen är bland annat att bygga med trästomme för ett minskat CO2-avtryck, implementera smarta lösningar för energianvändning och system för regnvattenuppsamling samt säkerställa genomtänkta grönområden för att bevara och gynna biologiskmångfald. På taket planeras för solcellsanläggningar.

Pressmeddelande 2023-04-25

Växer med våra hyresgäster

Catena vill växa med sina hyresgäster och att vi bidrar till Nowaste Logistics etablering på en ny geografisk marknad ligger helt i linje med den strategin. 

Tomtyta: 85 000 kvm
Område: Stigamo industriområde
Kommun: Jönköping
Status: Detaljplan klar

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter i regionen.