15 största ägare

Namn Antal aktier Andel röster och kapital Verifierat
Backahill  11 220 751 22,49% 2022-12-28
WDP NV/SA    4 988 449 10,0% 2022-12-02
Länsförsäkringar Fonder    2 446 415  4,94% 2022-12-31
PGGM Pensioenfonds    2 630 557  5,27% 2022-12-28
Vanguard    1 287 307  2,60% 2022-11-30
Fjärde AP-fonden    1 229 264  2,46% 2022-12-28
Gustaf Hermelin    1 064 000  2,13% 2022-12-28
SEB Fonder     1 206 601 2,42% 2022-12-28
Norges Bank     789 980  1,58% 2022-12-28
Cohen & Steers     2 190 707   4,83%  2022-11-08
BlackRock     1 084 402 2,17% 2022-12-31
AFA Försäkring     763 930  1,53% 2022-12-28
Abrdn Investment Management     617 851 1,24% 2022-12-28
Columbia Threadneedle     374 084 0,82% 2022-11-30
Handelsbanken Fonder     468 293 0,94% 2022-12-31
Total topp-15   32 382 591 65,44%  
Övriga   17 501 793 34,56%   
 Totalt   49 884 384 100,0%  

(verifierat 2022-12-30)

Ägarfördelning per land

Land  Antal aktier Andel röster och kapital Andel av antal kända ägare
Sverige 23 055 345 46,22% 96,17%
USA   7 159 356 15,10%   0,50%
Belgien   5 156 102 10,37%   0,09%
Nederländerna   2 822 434 5,67%   0,08%
Norge   1 621 052 3,25%   0,50%
Övriga   3 291 690 6,88%   2,67%
Anonymt ägande   6 778 405 12,51%  N/A
Totalt 49 884 384 100,0% 100,0%

(verifierat 2022-12-30)

Ägarfördelning efter typ

Ägartyp Antal aktier         Andel röster och kapital Andel av kända ägare
Svenska Institutionella ägare  8 093 925 16,23%   0,30%
Utländska institutionella ägare   14 851 239 30,84%   0,73%
Övriga  17 973 820 36,04%   4,94%
Svenska privatpersoner   2 186 995   4,39% 94,03%
Anonymt ägande   6 778 405 12,51%  
Totalt 49 884 384 100,0% 100,0%

(verifierat 2022-12-30)

Koncentration

Koncentration Antal aktier Andel röster och kapital
De 10 största ägarna 29 368 453  59,33%
De 20 största ägarna 34 100 599  68,97%
De 30 största ägarna 36 249 949  73,35%

(verifierat 2022-12-30)