15 största ägare

Namn Antal aktier Andel röster och kapital Verifierat
Backahill  11 220 751 24,7% 2022-06-28
WDP NV/SA    4 534 949 10,0% 2022-04-07
Länsförsäkringar Fonder    2 442 681  5,4% 2022-06-30
PGGM Pensioenfonds    1 618 493  3,6% 2022-06-28
Vanguard    1 169 778  2,6% 2022-05-31
Fjärde AP-fonden    1 160 624  2,6% 2022-06-28
Gustaf Hermelin via bolag    1 059 996  2,3% 2022-06-28
SEB Fonder     950 035 2,1% 2022-06-28
Norges Bank     710 327  1,6% 2022-06-28
Cohen & Steers     681 340   1,5%  2022-06-31
BlackRock     653 089 1,4% 2022-06-30
AFA Försäkring     540 395  1,2% 2022-06-28
Abrdn Investment Management     518 219 1,1% 2022-05-31
Columbia Threadneedle     500 882 1,1% 2022-05-31
Handelsbanken Fonder     425 003 0,9% 2022-06-30
Total topp-15   28 186 562 62,2%  
Övriga   17 162 878 37,8%   
 Totalt   45 349 440 100,0%  

(verifierat 2022-06-30)

Ägarfördelning per land

Land  Antal aktier Andel röster och kapital Andel av antal kända ägare
Sverige 21 693 765 47,8% 96,1%
USA   5 769 412 12,8%   0,5%
Belgien   4 665 602 10,3%   0,1%
Nederländerna   1 736 933 3,8%   0,1%
Norge   1 552 681 3,4%   0,5%
Övriga   2 099 093 4,7%   2,7%
Anonymt ägande   7 831 954 17,0%  N/A
Totalt 45 349 440 100,0% 100,0%

(verifierat 2022-06-30)

Ägarfördelning efter typ

Ägartyp Antal aktier         Andel röster och kapital Andel av kända ägare
Svenska institutionella ägare  6 856 502 15,1%   0,3%
Utländska institutionella ägare   11 097 794 24,7%   0,7%
Övriga  17 481 256 38,6%   4,8%
Svenska privatpersoner   2 081 934   4,6% 94,1%
Anonymt ägande   7 831 954 17,0%  
Totalt 45 349 440 100,0% 100,0%

(verifierat 2022-06-30)

Koncentration

Koncentration Antal aktier Andel röster och kapital
De 10 största ägarna 25 548 974  56,4%
De 20 största ägarna 29 968 997  66,1%
De 30 största ägarna 31 966 012  70,5%

(verifierat 2022-06-30)