15 största ägare

Namn Antal aktier Andel röster och kapital Verifierat
Backahill  11 220 751 22,35% 2023-12-27
WDP NV/SA    5 026 449 10,08% 2023-09-27
Länsförsäkringar Fonder    2 528 426 5,04% 2023-11-21
PGGM Pensioenfonds    2 240 116  4,46% 2023-12-27
SEB Fonder    1 553 069 3,09% 2023-12-27
Vanguard    1 375 423  2,74% 2023-11-30
BlackRock    1 094 647 2,18% 2023-12-31
Gustaf Hermelin    1 064 000  2,12% 2023-12-27
Columbia Threadneedle    1 002 830 2,00% 2023-11-30
Fjärde AP-fonden      998 598  1,99% 2023-12-27
AFA Försäkring      873 902  1,74% 2023-12-27
Norges Bank      842 416 1,68% 2023-12-27
Cohen & Steers      621 866   1,25%  2023-11-30
ODIN Fonder      625 584 1,25%  2023-12-27
Handelsbanken Fonder      614 878 1,22% 2023-12-31
Total topp-15   31 682 955 63,17%  
Övriga   18 529 523 36,83%   
 Totalt   50 212 478 100,0%  

(verifierat 2024-01-10)

Ägarfördelning per land

Land  Antal aktier Andel röster och kapital Andel av antal kända ägare
Sverige 24 048 107 47,89% 96,18%
USA   6 456 210 12,89%   0,44%
Belgien   5 228 120 10,48%   0,07%
Nederländerna   3 480 443 6,94%   0,10%
Norge   1 966 418 3,92%   0,51%
Övriga   3 572 191 7,14%   2,70%
Anonymt ägande   5 460 989 10,74%  N/A
Totalt 50 212 478 100,0% 100,0%

(verifierat 2024-01-10)

Ägarfördelning efter typ

Ägartyp Antal aktier         Andel röster och kapital Andel av kända ägare
Svenska institutionella ägare  9 091 781 18,11%   0,33%
Utländska institutionella ägare   15 486 569 30,91%   0,68%
Övriga  16 997 772 33,92%   5,06%
Svenska privatpersoner   3 175 367   6,32% 93,92%
Anonymt ägande   5 460 989 10,74%  
Totalt 50 212 478 100,0% 100,0%

(verifierat 2024-01-10)

Koncentration

Koncentration Antal aktier Andel röster och kapital
De 10 största ägarna 28 104 309  56,04%
De 20 största ägarna 34 149 662  68,09%
De 30 största ägarna 36 574 102  72,93%

(verifierat 2024-01-10)