För att diversifiera bolagets finansiering har Catena etablerat ett MTN-program. All information som har publicerats i ärendet hittar du här. I samband med programmet lanserades även Catenas gröna ramverk.

Program i korthet