Catena AB offentliggör uppdaterat grundprospekt för sitt MTN-program

2023-05-31 kl.16.30  

Catena upprättade den 31 maj 2021 ett MTN-program (Medium Term Notes) för upplåning på kapitalmarknaden med ett rambelopp om fem miljarder kronor. Catena har uppdaterat grundprospektet för MTN-programmet som Finansinspektionen idag, den 31 maj 2023, godkänt och registrerat. Prospektet finns tillgängligt på Catenas webbplats www.catena.se samt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Grundprospektet har uppdaterats för att fortsätta kunna ge ut obligationer under MTN‐programmet och ta upp dessa till handel på en reglerad marknad i Sverige. Grundprospektet har en giltighetstid om tolv månader från tidpunkten för godkännandet av Finansinspektionen.

Swedbank har varit ledarbank för MTN-programmet och utsedd som emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank, SEB och Nordea Bank. Born Advokater har varit legal rådgivare till Catena i samband med uppdateringen av grundprospektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
David Silvesjö, Finanschef, Tel. 0730-70 22 22 david.silvesjo@catena.se
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.