Catena arbetar långsiktigt för ett hållbart samhälle och har därför utformat ett grönt ramverk. Ramverket är baserat på Green Bond Principles och har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. Ramverket har tilldelats betyget Cicero Medium Green. 

Pressmeddelanden

2021-05-31, Catena AB offentliggör prospekt för MTN-program om fem miljarder kronor och lanserar grönt ramverk.

Dokument

2021-05-31 Ramverk för grön finansiering.
2021-05-31 Second opinion, Cicero.

Investerarrapport 

2024-03-26 Investerarrapport.
2023-03-28 Investerarrapport.
2022-03-29 Investerarrapport.

Contact