Lodgatan

Nybyggnadsprojekt längs med Lodgatan, Malmö med närhet till hamn och centralstation och smidig acess till E6, E20.

Det stadsnära läget är väl lämpat för täta, snabba och korta leveranser - ett perfekt läge för citylogistik. På platsen uppförs lagerlokaler med generösa ytor från 3000 kvm till 15 000 kvm. 

Lekia flyttar in

Vi bygger en ny logistikanläggning på Lodgatan Malmö om totalt 18 665 kvm och har tecknat hyresavtal med Lekia som planerar att flytta in de nya lokalerna under januari 2024. 

Anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och på taket kommer en solcellsanläggning att installeras.

Pressmeddelande 2021-11-10

En gammal industritomt får nytt liv!

Planerna för Lodgatan är en del av en mycket spännande utveckling av Malmös hamnområden där vi tillför nya och genomtänkta logistikanläggningar som bidrar till områdets attraktivtet. Här finns möjlighet att i ett tidigt skede vara med och påverka utformningen på ett mycket bra logistikläge.

Tomtyta: 40 000 kvm
Område: Östra hamnen, Malmö
Kommun: Malmö
Status: Detaljplan klar

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.