Som logistikfastighetsägare verkar Catena i ett branschöverskridande sammanhang som sträcker sig från fastigheter till bygg- och logistiksektorn. Det är branschområden som är avgörande för det moderna samhället samtidigt som de otvetydigt påverkar miljön. Genom att utveckla mer hållbara lösningar kan Catena utöva ett positivt inflytande på både intressenter och miljö.

Höga ambitioner hjälper oss att ställa om skyndsamt, vi spelar en viktig roll i samhället och vill verka för ett resurssnålt byggande och mer klimatneutrala lösningar. Genom samarbeten har vi möjlighet att dels engagera och inspireras av andra, dels dela med oss av goda exempel.

Smarta lägen

Möjligheterna att minska miljöpåverkan från logistiksystemet är många. Catena vill även hitta möjligheter tillsammans med olika partners, vara engagerade i nätverk och ha regelbundna möten med kommunledningar i våra marknadsområden för att stödja utvecklingen mot en mer hållbar logistik. Transporter är energikrävande och påverkar därmed miljön. Genom att vara noga med att välja rätt läge för dina logistikanläggningar kan transporterna minimeras och därmed även belastningen på miljön. Transporternas effektivitet utgör även en viktig faktor för företagens lönsamhet eftersom Sverige har långa avstånd och ett stort exportberoende.

Genom att placera lager och terminaler utanför stadskärnan kan gods som anländer till staden levereras till dessa omlastningsterminaler. Där kan varor som ska vidare in i stadskärnan lastas om på ett sätt som möjliggör högre fyllnadsgrader, flexibilitet i storlek på lastbilar samt mer träffsäker ruttplanering. På så sätt skapas möjligheter till mer kostnadseffektiva lösningar samtidigt som bekvämligheten för varumottagarna ökar genom att antalet leveranstillfällen kan minskas. Varje situation är unik, men det finns stora möjligheter att effektivisera logistiken i Sveriges stadskärnor.