• 2023-04-27 15:00

  Delårsrapport januari - mars 2023

 • 2023-04-27 16:00

  Årsstämma 2023 på Clarion Hotel SeaU, Helsingborg

 • 2023-07-07 08:00

  Delårsrapport januari-juni 2023

 • 2023-10-27 08:00

  Delårsrapport januari-september 2023

 • 2024-02-22 08:00

  Bokslutskommuniké 2023