Finansiell kalender

  • 2023-02-22 08:00

    Bokslutskommuniké 2022

  • 2023-04-27 15:00

    Delårsrapport januari - mars 2023

  • 2023-04-27 16:00

    Årsstämma 2023