Swedish Green Building Council är en intresseorganisation som utvecklar och påverkar bebyggelsen på ett hållbart sätt. Organisationens medlemmar är företag och organisationer som vill skapa bättre byggnader och platser i vårt samhälle.

Läs mer om SGBC här.

Catenas målsättning

Genom att miljöcertifiera sina byggnader och som medlem i Swedish Green Building Council bidrar Catena med sina fastigheter till kunskapsökning och utveckling av metoder för mer hållbara logistikbyggnader. Samtidigt ökar Catena sin interna kunskap kring ämnet med hjälp av nätverk och utbildningar organiserade av SGBC.

Ambitionen är att samtliga Catenas nybyggnationer ska certifieras till lägst Miljöbyggnad Silver, på sikt även befintliga byggnader.