Logistikposition Landvetter

Området kring Landvettermotet har potential att bli ett av landets främsta logistiknav. Läget är optimalt för omlastning av gods och varor som dels försörjer Göteborgsregionen, dels övriga Norden med nära access till både flygplats och hamn. 

Markanvisningsavtal: 210 000 kvm
Område: Logistikposition Landvetter
Kommun: Härryda
Status: Pågående byggnation

Catenas vision

Catenas ambition är att uppföra högprofilerade anläggningar på platsen med höga krav på arkitektur och hållbarhet.

Fasaddetalj Landvetter

Menigo första hyresgäst på Logistikposition Landvetter

Den nya byggnaden är 42 250 kvm stor och består av både kyllager, fryslager och kontor. Hållbarhetskraven är höga, anläggningen certifieras enligt BREEAM Excellent och en rad olika insatser planeras för den biologiska mångfalden i området. För anläggningen har Catena tecknat ett hyresavtal med Menigo Foodservice som är en av Sveriges mest etablerade matdistributörer. 

Pressmeddelande 2022-03-15

Mm Sport

Ytterligare etablering på området – vi välkomnar MM-Sport 

MM-Sport, en av Nordens största leverantörer inom kosttillskott, har tecknat sig för nästa etapp där ytterligare en logistikanläggning kommer att byggas i nära anslutning till Menigo. 

Pressmeddelande 2022-04-29

Minskat CO2-avtryck med trästomme

Projekten på Logistikposition Landvetter har högt ställda hållbarhetskrav med målsättningen att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. Certifieringen ställer höga krav på hela produktionsledet, inte minst i materialval. Därför byggs stommarna i limträ.

Fastighetsutveckling Case

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området och i regionen.