Catena tecknar hyresavtal med Menigo och investerar 607 Mkr på Logistikposition Landvetter

Catena uppför en logistikanläggning till Menigo på Logistikposition Landvetter som är det nya, framväxande logistiknavet i Göteborgsregionen.

2022-03-15 kl.8.30  

I samband med lagakraftvunnen detaljplan under december 2021 tecknade Catena ett marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Dansered 1:64. Markytan omfattar 210 000 kvm på bästa logistikläge utmed väg 40 vid Landvetter flygplats i Härryda kommun.

Nu uppför Catena den första logistikanläggningen på området – en investering om totalt 607 Mkr som också inkluderar markförvärv. Den nya byggnaden är 42 250 kvm stor och består av både kyllager, fryslager och kontor. Hållbarhetskraven är höga, anläggningen certifieras enligt BREEAM Excellent och en rad olika insatser planeras för den biologiska mångfalden i området då målsättningen är nettopositiv påverkan på biodiversitet. För anläggningen har Catena tecknat ett hyresavtal med Menigo Foodservice som är en av Sveriges mest etablerade matdistributörer. Avtalslängden är 10 år med ett beräknat driftsöverskott om cirka 38 Mkr. På tomtarean finns framtida expansionsmöjligheter om cirka 8 000 kvm för Menigo.

- Vi är mycket glada att välkomna Menigo till Logistikposition Landvetter. Precis som Catena har Menigo höga ambitioner vad gäller byggnadens utformning och hållbara lösningar, tillsammans kan vi utveckla positionen helt i linje med våra visioner, säger Catenas regionchef i Göteborg, Jonas Arvidsson.

- Vi ser fram emot att få flytta till en modern fastighet med en modern teknik som kommer ge oss både kortare ledtider och körsträckor till kund och som minskar vårt totala klimatavtryck. Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Catena så vi ser fram emot att fortsätta det samarbetet, säger Jonas Köhler, CEO på Menigo.

Byggnationen startar under hösten 2022 och Menigo planerar att flytta in sommaren 2024. Menigo är sedan tidigare hyresgäst i flera andra fastigheter som Catena äger.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Jonas Arvidsson, Regionchef Göteborg, Tel. 0730-70 22 60 jonas.arvidsson@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.