Platsutveckling och logistikfastigheter

Vårt höga tempo och intensiva projektutvecklingsarbete är möjligt tack vare att vi har en tydlig idé om vad vi vill åstadkomma på strategiska lägen. Catenas nav i det logistiska nätet utvecklas som ett resultat av en noggrann analys och djupa kunskaper om hur varor flödar.

Platsutveckling är en kärnkompetens för Catena och vår erfarenhet är att logistikfastigheter, precis som kontor och bostäder, genererar ytterligare värde med ett genomtänkt erbjudande som är noga avvägt och en klar tanke om såväl funktion som design.

Mark3

Etablerbar mark

Catena har en attraktiv projektportfölj, i egen räkning eller i form av byggrätter och optioner.

Läs mer om vår etablerbara mark

Sunnanabygg

Pågående projekt

Catena har en uttalad ambition att växa genom en ständigt aktiv projektutveckling.

Läs mer om våra pågående projekt