Byggnationer som kvalitetssäkras av tredje part är ett sätt att säkerställa hög hållbarhetsprestanda. Genom att arbeta med miljöcertifieringar av byggnader kan vi sätta fokus på och förbättra fastigheters miljöprestanda. 

Ambitionen är att 100 procent av koncernens uthyrningsbara yta ska vara miljöcertifierad till 2030.