Byggnationer som kvalitetssäkras av tredje part är ett sätt att säkerställa hög hållbarhetsprestanda. Miljöcertifieringar är ett hjälpmedel för att sätta fokus på och förbättra fastigheters miljöprestanda är att arbeta med miljöcertifieringar för byggnader. 

Ambitionen är att 100 procent av koncernens uthyrningsbara yta ska vara miljöcertifierad till 2030.