Vi använder oss av externa leverantörer för bland annat fastighetsskötsel och vid både om- och nybyggnation. Det innebär att en viktig del av vårt hållbarhetsarbete sker i samarbete med leverantörer och partners. För att säkerställa samsyn arbetar vi aktivt med leverantörsbedömingar som en del av vårt interna miljöledningssystem, ISO 14 001.