Producenter och importörer vill på ett effektivt sätt få ut sina produkter till de butiker och konsumenter. 

Vad innebär egentligen citylogistik?

Det som kallas citylogistik förutsätter anläggningar som är speciellt anpassade för täta, snabba och korta transporter av snabbrörliga konsumtionsvaror till detaljhandeln eller direkt till konsument. Det finns ett stort fokus på att skapa mer effektiva och synkroniserade lösningar för "last mile" – den sista transportsträckan vid leveranser i urban miljö.

De stadsnära anläggningarna, är speciellt utformade för att hantera olika typer av gods från flera leverantörer. De är utrustade för rationell plockning eftersom en, vanligtvis liten, försändelse kan bestå av flera olika produkter från flera leverantörer. På så sätt kan butiker, som inte sällan är belägna på dyra lägen, minimera lagerytor och spara kostnader och binda mindre kapital.

 

Svensk Cater är ett företag som verkar i Catenas anläggningar, anpassade för citylogistik.

Framtidssäkrade logistikanläggningar

Vår ambition är nettonoll växthusgasutsläpp till 2030, vilket bland annat ställer krav på byggprocessen när en ny logistikanläggning ska uppföras. Vi arbetar också för att 100 procent av Catenas uthyrningsbara ytor ska vara miljöcertifierade och att hela beståndet ska vara nettopositivt gällande biodiversitet.

Vill veta mer om våra olika typer av fastigheter?

Vår specialicerade inriktning på logistikfastigheter gör att vi bygger en ovärderlig kompetens och kan ta ett brett och långsiktigt ansvar som spänner från nyproduktion till en kundnära, daglig, förvaltning. Välkommen att kontakta oss.