Vi har ambitiösa hållbarhetsmål och vill nå nettonoll växthusgasutsläpp till 2030. 

Utsläpp i hela värdekedjan ingår i Catenas nettonoll mål, inklusive indirekta utsläpp i Scope 3. Catenas hållbarhetsarbete följer försiktighetsprincipen. Det innebär att verksamheten vidtar försiktighetsmått när åtgärder kan väntas medföra skada eller annan olägenhet för människor eller miljö. Utifrån det här perspektivet är det självklart för oss att ta ansvar för vår värdekedja.