Äger ditt företag fastigheten där er kärnverksamhet bedrivs? Då kan upplägget sale & leaseback vara en bra väg framåt. Sälj fastigheten till oss och hyr sedan den med Catena som hyresvärd. Detta erbjuder en smidig lösning för att frigöra bundet kapital för att istället betala hyra. Värdet på fastigheten avgörs av överenskommen hyra och kontraktstid. Vi är vana vid den här typen av transaktioner och diskuterar gärna ett upplägg som tjänar alla parter.

Strategiska motiv

  • Din verksamhet kan fokusera på kärnverksamheten - fastigheter kräver mycket kapital och att äga sin egen fastighet är nödvändigtvis inte det mest optimala allokeringsalternativet för din verksamhet.
  • Allokera om kapital – att sälja en fastighet och frigöra kapital kan vara ett sätt att finansiera planerad eller önskad tillväxt. Står din verksamhet inför stora investeringar i automation eller planerade företagsuppköp? Det kan vara en fördel att inte behålla fastigheter i balansräkningen. Investeringar i kärnverksamheten kan ge högre avkastning på investerat kapital över tid.


Finansiella motiv

  • Förbättra kapitalstrukturen – genom sale & leaseback förbättras din verksamhets finansiella ställning och viktiga nyckeltal.
  • Skatt – genom sale & leaseback kan skattesituationen bli mer fördelaktig.
  • Kapitalkostnad – att äga sin egen fastighet innebär en alternativkostnad. Om kostanden av utfallet från en sale & leaseback understiger ditt bolags genomsnittliga kapitalkostnad är det troligt att det är mer lönsamt för verksamheten att sälja fastigheten än behålla.

 

Finns vid kundens sida

Som hyresgäst kan du känna dig trygg i att fastigheten hålls i gott skick och att kontrollen av fastigheten är en del av erbjudandet. En kompetent och handlingskraftig förvaltningsorganisation finns på plats i regionerna, vilket stärker vår nära relation med dig som hyresgäst. Catena är din långsiktiga partner.

Är du intresserad av sale & leaseback?

Välkommen att kontakta oss för att prata om ytterligare möjligheter.