AI och maskininlärning öppnar upp för möjligheter att analysera data och automatisera processer genom kraftfulla algoritmer. Det skapar en helt ny plattform för hur ett företag hanterar godsflöden.

Catena är en samtalspartner och facilitator för samverkan mellan olika kompetenser inom logistik för att nå den bästa lösningen för kunden. Automationslösningar är vanligt förekommande i våra anläggningar. När robotplockning eller automatiserade transporter inom fastigheten blir vanligare som adderade tjänster kan Catena bistå genom nära samarbeten och upparbetade relationer.

Vad händer egentligen i ett automatiserat lager?

I automatiserade lager plockas varorna med hjälp av robotlösningar. Lagerpersonalen fungerar mer som underhållspersonal och för att säkerställa processerna i verksamheten. Säkerhetsrisker minskar när automationen hanterar farliga och repetitiva arbetsuppgifter.

Ett helt eller delvis automatiserat lager ger dessutom en högre utrymmesanvändning och möjliggör en effektiv hantering med en snabb genomströmning av ordrar i systemet.

Autobo

Boozt och Nelly är exempel på företag som verkar i våra fastigheter med automatiserade lager.

Automation skapar möjligheter på höjden

I takt med att behovet av olika typer av logistiklägen ökar behövs fler lösningar. Ett sätt att använda ytor effektivt är att bygga på höjden, något som passar utmärkt för automatiserade flöden.

Framtidssäkrade lager- och logistikanläggningar

Vår ambition är nettonoll växthusgasutsläpp till 2030. Det ställer bland annat krav på byggprocessen när ett nytt lager ska uppföras. Vi arbetar också för att 100 procent av Catenas uthyrningsbara ytor ska vara miljöcertifierade och att hela beståndet ska vara nettopositivt gällande biodiversitet.

Vill veta mer om våra olika typer av fastigheter?

Vår specialicerade inriktning på logistikfastigheter gör att vi bygger en ovärderlig kompetens och kan ta ett brett och långsiktigt ansvar som spänner från nyproduktion till en kundnära, daglig, förvaltning. Välkommen att kontakta oss.