LogistikTrender 2022

Den 5 maj 2022 bjöd vi in till LogistikTrender live på SeaU i Helsingborg - en inspirerande dag med intressanta talare, givande samtal med branschkollegor och fokus på de senaste logistiktrenderna.

Årets tema: Vägval

Ett par år av pandemi har fått oss alla att stanna upp, reflektera, fundera på hur vi lever och vilken påverkan det har. Levnadsvanor har förändrats, lagar och regleringar under pandemin i olika länder har haft stor direkt inflytande när det gäller handel, hållbarhet och tech. Vi står nu inför flera vägval. 

Hållbarhetsfokus skapar nya möjligheter och lösningar, där inte uppnådda mål alltid är slutet för innovation. Vi kan ta oss ännu längre, det är nu dags att göra vägvalen oavsett storlek, innovation eller plats. Framtiden är här, verktygen är här, den digitala världen är redan integrerad. Vilken väg väljer du?

Fokus på tre områden som påverkar dagens och morgondagens logistiklösningar:

  • Hållbara mål
  • Människan och tekniken
  • Vägval framåt

Dagens talare

Mattias Frumerie

Chefsförhandlare/delegationschef UNFCCC, Miljödepartementet, klimatenheten
Sveriges chefsförhandlare i de internationella klimatförhandlingarna, leder Sveriges arbete med klimatdiplomati. Mattias Frumerie har tidigare arbetat på Utrikesdepartementet i olika roller, bland annat som chef för EU:s inre marknad, chef för strategisk kommunikation och chef för EU-policy. Han har också tjänstgjort som EU-rådgivare i statsministerns kansli samt vid Sveriges ambassad i Budapest och EU-representationen i Bryssel.

Emma Hernell

tf VD, HUI Research
Emma är specialiserad på detaljhandelsanalys och är en eftertraktad talare inom detaljhandel och konsumenttrender. Har lång erfarenhet av rådgivningsuppdrag och trendinsikt som underlag för förändringsarbete. 

Daniel Hellström

Universitetslektor, Lunds Universitet
Daniel är docent och forskningsledare för ReLog (Retail Logistics) på Campus Helsingborg. Hans forskning spänner över flera sammanhängande områden: leveranser, förpackningar, och returhantering. Ett framträdande drag i all hans forskningsarbete är behovsorienterad kunskapsutveckling och innovation för hållbar utveckling.

Klas Hjort

Universitetslektor, Lunds Universitet
Forskare och lärare på Campus Helsingborg. Som forskare kretsar hans arbete kring returlogistik. I rollen som entreprenör och engagerad styrelserepresentant är förändring och innovation en stark ledstjärna.

Isabelle mcAllister

Kreatör, föreläsare, poddare och TV-profil
Inriktar sig på hållbarhet inom förändringsprocesser, innovation och trenderi. Har medverkat i en mängd program såsom Äntligen hemma, När & Fjärran, Maxat, Sommartorpet, Fixa rummet och Klimatrenoverarna.

Per Olof Arnäs

PhD, Senior Logistics Strategist
Per Olof Arnäs har arbetat i, med och i anslutning till logistikbranschen sedan slutet av 1980-talet, både i industrin och inom akademin. Han har spenderat 2010-talet som forskare på Chalmers där han har studerat transport- och logistikbranschens digitala utveckling. Sedan 2021 är han Senior Logistics Strategist på Einride.

Fredrik Hassel

Senior Advisor SAAB
Fredrik har en lång ämbetsmannakarriär bakom sig innan han 2019 fick anställning i Saabs koncernledningsstab där han idag arbetar med analys och Public Affairs. Utöver ledningspositioner som Stf. GD på Strålsäkerhetsmyndigheten och stabschef på Krisberedskapsmyndigheten har Fredrik varit expert i försvarsberedningen och politiskt sakkunnig på försvarsdepartementet. Fredrik har en bakgrund som officer i Försvarsmakten.  

Patrik Klintbom

Senior Forskare på RISE inom hållbara transporter
Patrik har lång erfarenhet av arbete med energi, klimat och miljöfrågor i ledande positioner inom svensk fordonsindustri. Ordförande för ETIP Bioenergy samt forsknings- och Innovationsledare för Teknik inom Trafikverksfinansierade programmet TripleF (Fossil Free Freight). Patrik deltar även i arbetet med implementeringen av EU´s strategiska energiteknologi-plan (SET Plan) och sitter som medlem i Core Team i Implementation Working Group Action 8 samt EU Sustainable Transport Forum.

Hanna Lindblad

CCO, Chief Commercial Officer, Houdini Sportswear
Houdini Sportswear är ett progressivt och snabbt växande svenskt utomhusvarumärke. De tillhandahåller toppmoderna cirkulära produkter och bygger en medskapande gemenskap. Hanna berättar om resan framåt och de outnyttjade möjligheterna och det stora värdet i att designa attraktiva och regenerativa livsstilslösningar.

Mats Forsberg

Last Mile Delivery expert
Entreprenör inom logistik och grundare av Urb-it, ett svenskt teknikföretag som utvecklar nya möjligheter för handeln samt tidigare VD för CityMail (numera Bring). Idag ansvarar han för att utveckla hållbara leveranslösningar i städerna för Ridecake.

Tina Thörner

Kartläsare och mental tränare
Tina är inte bara en kartläsare i världsklass, utan vill med sitt arbete skapa insikter liksom förstå innebörden av 100 procent ansvar, delaktighet utifrån ett naturligt inre driv samt vikten av ordens och kommunikationens betydelse.

Katarina1
En dag med massor av insikter, där vi även ges möjlighet att stanna upp och reflektera över att framtiden är här och nu. 

Katarina Wallin
Moderator för dagen och
styrelseledamot i Catena

Anmälan stängd

Det går tyvärr inte att anmäla sig till årets event längre.

LogistikTrender: 5 maj 2022
Plats: SeaU Helsingborg, (OBS – vi har bytt lokal sedan sist)
Tider: 10:00-14:30 med incheckning/registrering mellan 09:00-10:00

Vill du ha mer LogistikTrender?

Det är kul att så många uppskattar LogistikTrender. Håll utkik här för kommande event - vi uppdaterar sidan när nya planer börjar ta form!