2021

Väl positionerade för tillväxt

 • Catena siktar på att fortsätta sin framgångsrika tillväxtbana och fortsätta vara en ledande fastighetsägare inom logistik
 • Hållbarhet är en central del av Catenas framtida tillväxt

2016-2021

Fortsatt expansion

 • Catenas expansion fortsätter och företaget stärker sin position geografiskt med viktiga logistiska nav i hela Sverige, bland annat i Öresundsregionen, Jönköping
 • Catena drar nytta av den strukturella omvandlingen av försörjningskedjan som sker på grund av snabbt växande e-handel

2013-2015

Transformativa förvärv

 • 2013 förvärvar Catena Brinova Logistik AB för cirka SEK 3,8 miljarder och blir en av Sveriges största ägare av logistikfastigheter
 • 2015 förvärvas Klöverns aktier i Tribona och Catena lämnar ett uppköpserbjudande till resterande aktieägare om ett totalt värde av cirka 2,1 miljarder kronor

2006

Catena avknoppas från Bilia

 • Catena avknoppas från Bilia och det nya oberoende företaget börsnoteras på Nasdaq Stockholm April 2006

1994-2005

Namnändring och förnyat fokus

 • 1994 startar en renodling av verksamheten mot fordonsindustrin och verksamhet utanför kärnaffären säljs.
 • 1997 namnändras Catena till Bilia. Utvecklingen av fastighetsbeståndet sker sucessivt, 2005 äger Bilia genom Catena 34 fastigheter med ett marknadsvärde om 2020 Mkr.

1984

Börsintroduktion

 • AB Volvator byter namn till AB Catena i samband med börsintroduktion 1984 där Volvo även minskar sitt ägande till 40%.
 • Efter börsintroduktionen förflyttar Catena sitt fokus till områden som finans, handel och fastigheter

1967

Volvator grundades

 • Catenas historia går tillbaka till 1967 då Volvo grundade AB Volvator för att strukturera upp sitt återförsäljarnätverk