Att jobba med energieffektivisering är inget nytt inom fastighetsbranschen. Vintern 2022-2023 blev ansträngningarna kanske viktigare än någonsin och vi drog igång en stor energisparkampanj under den numera välkända hashtaggen #HusFörHus tillsammans med fastighetsbolagen Castellum, Catena, Corem, Mileway, Logicenters och SLP.

Målet med kampanjen är att bidra till minskad energianvändning genom att samverka, dela kunskap, och inspirera så många som möjligt till att göra vad de kan för att spara energi.

Med omfattande ytor finns stora möjligheter 

I tät dialog med hyresgäster föreslår Catena åtgärder som kan ha påverkan på energiförbrukningen i fastighetsbeståndet. Det kan exempelvis handla om att justera värmen eller att se över ventilation och flöden, exempelvis stänga av eller minska flödena på kvällar och nätter om ingen verksamhet är igång då.