GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är en oberoende organisation som tillhandahåller validerad ESG-prestandadata och benchmarks för investerare och förvaltare för att förbättra sin affärsintelligens och lägga grunden för beslutsfattande.

GRESB rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. Datan används av institutionella och finansiella investerare för att utvärdera investeringar och navigera strategiskt kring de val som krävs för att omvandla fastighetsbranschen till en långsiktigt hållbar framtid.