Stora ytor ger stora möjligheter.

Catena arbetar aktivt med att installera solceller på våra fastigheter. I slutet av 2022 gick vi ut med ett pressmeddelande om nyemission. Likviden från den lyckade nyemissionen avser att stödja pågående utvecklingsprojekt, kapitalisera på attraktiva förvärvsmöjligheter och slutligen möjliggöra för Catena att fortsätta växa genom nya projekt där siktet i hög grad är inställt på hållbara energiprojekt.

Produktion av förnyelsebar energi

  2022 2021 2020
Egenproducerad solenergi totalt MWh* 6 724 3 597 2 764
    - varav Catena 2 898 1 846 856
    - varav hyresgäster 3 826 1 751 1 908
Totalt antal solcellsanläggningar** 27 19 13
    - varav Catena 24 16 10
    - varav hyresgäster 3 3 3
Totalt installerad effekt, kWp** 10 152 6 400 4 627

* Fördelning mellan Catena och hyresgäst styrs av abonnemangsinnehav
** Fördelning mellan Catena och hyresgäst styrs av investering