En redan uppförd byggnads största klimatpåverkan är energianvändningen. Möjligheterna till effektiviseringar är stora, både avseende kostnader och miljöpåverkan. Därför är energieffektivisering ett prioriterat område för Catena. I befintliga fastigheter har ett stort fokus varit driftsoptimering och finjustering av system. Värme och el är den största enskilda driftkostnaden för fastigheter vilket innebär att en optimerad energianvändning leder till både bättre miljöprestanda och lägre kostnader för såväl Catena som hyresgästerna. 

Catenas målsättning är att följa upp energiförbrukningen i samtliga fastigheter, oavsett om hyresvärden eller hyresgästen står för abonnemangen. Catena ser ett mervärde i att kunna hjälpa hyresgästerna med uppföljning och föreslå åtgärder för en optimerad förbrukning även när hyresgästerna själva står för abonnemangen. 

Innovativa energilösningar vid nyproduktion

I samband med projektutveckling finns stora möjligheter att säkerställa en långsiktigt hållbar och effektiv energiförsörjning för fastigheten. Byggnadens karaktär, funktion och de lokala förutsättningarna är parametrar som har betydelse för vilken lösning som är bäst. I våra fastigheter finns lösningar som geovärme, solceller eller energiträd. Finns kyl- och frysanläggning i fastigheten går det som regel att återvinna spillvärmen från den.