Catena AB offentliggör prospekt för MTN-program om fem miljarder kronor och lanserar grönt ramverk

Catena etablerar ett MTN-program (Medium Term Notes) för upplåning på kapitalmarknaden med ett rambelopp om fem miljarder kronor. I samband med detta lanserar Catena också ett grönt ramverk.

2021-05-31 kl. 09.15  

Catena har upprättat ett grundprospekt för MTN-programmet som Finansinspektionen idag godkänt och registrerat. Prospektet finns tillgängligt på Catenas webbplats www.catenafastigheter.se samt på www.fi.se. Vidare lanserar Catena ett ramverk för grön finansiering som gör det möjligt att emittera gröna obligationer under MTN-programmet. För att säkerställa att ramverket uppfyller högt ställda miljökrav har det granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero, som tilldelat ramverket betyget Cicero Medium Green. Information om Catenas gröna ramverk finns tillgängligt på Catenas webbplats. I upprättandet av ramverket har Swedbank agerat rådgivare.

- MTN-programmet kompletterar Catenas befintliga upplåning och skapar ytterligare flexibilitet i vår låneportfölj, med det gröna ramverket kan vi dessutom matcha Catenas hållbarhetsambitioner fullt ut genom att erbjuda gröna obligationer som ett investeringsalternativ, säger Peter Andersson, Finanschef på Catena.

Swedbank är ledarbank för MTN-programmet och kommer tillsammans med Danske Bank och SEB att agera som emissionsinstitut. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Catena.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Andersson, Finanschef, Tel. 0730-70 22 44 peter.andersson@catenafastigheter.se
David Silvesjö, IR/Finanscontroller, Tel 0730-70 22 22 david.silvesjo@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.