Catena har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer

Catena har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i maj 2021, emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationslån om totalt 1,4 miljarder med en löptid om fyra år.

2021-06-09 kl.08.30  

Obligationslånen fördelar sig på ett fast lån uppgående till 450 MSEK med räntevillkor MS +1,35 procent och ett rörligt lån uppgående till 950 MSEK med räntevillkor 3-månaders STIBOR +1,35 procent. Båda lånen har en löptid om fyra år med slutförfall den 16 juni 2025. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Catenas gröna ramverk.

- Det känns mycket positivt att vi nu genomför en första emission inom Catenas nyligen etablerade MTN-program och att vi dessutom kan konstatera ett stort intresse för att investera i våra gröna obligationer, säger Peter Andersson, Finanschef på Catena.

Swedbank, SEB och Danske Bank har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen, medan Glimstedt har varit legal rådgivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Andersson, Finanschef, Tel. 0730-70 22 44 peter.andersson@catenafastigheter.se
David Silvesjö, IR/Finanscontroller, Tel 0730-70 22 22 david.silvesjo@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter


 

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.