Catena AB offentliggör uppdaterat grundprospekt för sitt MTN-program

31-05-2022, 16:30

Catena upprättade den 31 maj 2021 ett MTN-program (Medium Term Notes) för upplåning på kapitalmarknaden med ett rambelopp om fem miljarder kronor. Catena har uppdaterat grundprospektet för MTN-programmet som Finansinspektionen idag godkänt och registrerat. Prospektet finns tillgängligt på Catenas webbplats www.catenafastigheter.se samt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Det uppdaterade prospektet medför en möjlighet för Catena att emittera hållbarhetslänkade obligationer under MTN-programmet.

Grundprospektet har uppdaterats för att fortsätta kunna ge ut obligationer under MTN‐programmet. Grundprospektet har en giltighetstid om tolv månader från tidpunkten för godkännandet av Finansinspektionen.

Swedbank har varit ledarbank för MTN-programmet och utsedd som emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank, SEB och Nordea Bank. Born Advokater har varit legal rådgivare till Catena i samband med uppdateringen av grundprospektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

David Silvesjö, Finanschef, Tel 0730-70 22 22, david.silvesjo@catenafastigheter.se

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.