Fitch Ratings publicerar Catenas långsiktiga kreditbetyg BBB- med stabila utsikter

Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings publicerade den 25 maj kreditbetyget BBB- med stabila utsikter för logistikfastighetsföretaget Catena.

2023-05-25 kl.10.00

Betyget reflekterar bland annat bolagets starka marknadsposition och förstärkta finansiella riskprofil.

- Vi har arbetat metodiskt för att försöka skapa en uthållig riskprofil och upplever ett stort intresse bland både nationella och utländska investerare. Betyget är ett bevis på Catenas starka finansiella ställning och hjälper till att skapa fler förutsättningar för långsiktig finansiering, kommenterar David Silvesjö, Finanschef på Catena.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
David Silvesjö, Finanschef, Tel. 0730 70 22 22, david.silvesjo@catena.se
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730 70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn / Twitter


Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.

Adobestock 197514032

Pressmeddelanden från tidigare år

2023 / 2022 / 2021 /
2020 / 2019

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter från Catena

Språk:
Informationstyp:

Catena lagrar din e-postadress för att löpande kunna utföra vald förfrågan. Du kan alltid ändra din prenumeration eller avsluta den genom att klicka på länken längst ned i samtliga utskick. För mer information läs Catenas personuppgiftspolicy.

När du valt ”skicka” får du direkt en länk per e-post där du bekräftar din e-postadress och vald prenumeration för aktivering. Kontrollera din mapp för skräppost om du inte får länken.